Имаш свободен час в училище. Къде ще го прекараш?

На върха на най-високата кула
В подземията
В кафетерията