Коя е най-отличителната ти черта?

Сарказъм
Интелект
Хумор
Предпазливост
Спонтанност
Самоконтрол
Външен вид
Находчивост
Смелост
Съобразителност